Nederlands onderwijssysteem vergroot ongelijkheid, zegt SER

June 18, 2021

Reacties

Kinderen kunnen naar huis worden gestuurd om het probleem te belichten. Foto: Depositphotos.com

Het Nederlandse onderwijssysteem is toenemende ongelijkheid van kansen tussen kinderen en het coronavirus heeft de situatie alleen maar erger gemaakt, zei het hoogste adviesorgaan van de regering vrijdag.

De SER, die bestaat uit vakbonds-, werkgevers- en lekenleden, zei dat kinderen uit meer kansarme milieus minder kans hebben op een ‘stimulerende en faciliterende thuisomgeving’ en dat ze tijdens de pandemie harder zijn getroffen door schoolsluitingen.

Het rapport roept de regering op om meer te doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door het lerarentekort, de grote klassen en de teruglopende taal- en rekenvaardigheid aan te pakken.

Gelijke kansen in het onderwijs is in ieders belang, zegt lekenlid Steven van Eijck. ‘Het is een goede gedachte om je talenten optimaal te benutten, te doen waar je goed in bent en je te ontwikkelen. En dat is ook goed voor onze samenleving.’

Eerder dit jaar deed de onderwijsraad Onderwijsraad soortgelijke aanbevelingen. Ook zij zei dat het coronavirus de verschillen tussen bevolkingsgroepen had vergroot.

Net als de onderwijsraad pleit de SER ook voor het instellen van gemengde klassen in de eerste jaren van het secundair, zodat kinderen op 12-jarige leeftijd niet worden gestreamd zoals nu het geval is.

Onderwijs, zei de SER, speelt een belangrijke rol bij het verminderen van de achterstanden waarmee sommige kinderen worden geconfronteerd als ze opgroeien. ‘Maar onderwijs speelt niet de rol van ‘grote gelijkmaker”, aldus de SER. Integendeel, de manier waarop ons onderwijssysteem is georganiseerd, kan kansenongelijkheid vergroten in plaats van verkleinen.’

Gemengde vaardigheidsklassen

Het aandeel van gemengde eerstejaarsklassen, bekend als brugklassen of brugklas in het Nederlands, is de afgelopen 10 jaar gedaald van 70% naar 55%. Op dit moment gaat 54% van de 12-jarigen naar het vmbo of een vakschool, 22% volgt vwo en 24% havo.

Ook schoolinspecteurs waarschuwen voor de ‘onaanvaardbare’ ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs, omdat kinderen van goed opgeleide ouders beter scoren op het eindexamen van de basisschool dan kinderen van gelijke intelligentie uit meer kansarme milieus.

Zo zijn goed opgeleide ouders meer betrokken bij de schoolkeuze en investeren ze geld in docenten, huiswerklessen en training in examentechnieken. Hun kinderen worden ook vaker als dyslectisch of met adhd bestempeld, wat hen ook recht geeft op extra lestijd.

Segregatie

De sociaal-culturele adviesgroep SCP van de overheid zei eerder dit jaar dat het gebrek aan contact tussen verschillende sociale groepen op schoolniveau kan leiden tot meer segregatie in de samenleving als geheel.

Het probleem is vooral acuut in steden, waar de meeste scholen gescheiden zijn en kinderen zelden die van andere stromen ontmoeten, zeggen de onderzoekers. ‘ Op deze manier staat het secundair onderwijs ver af van zijn doel om leerlingen te leren samenleven als burgers in een complexe en diverse samenleving.’

Het International Community Advisory Platform doet momenteel onderzoek naar de ervaringen van expats met scholen in Nederland. Doe hier mee

Bedankt voor uw donatie aan DutchNews.nl

Het team van DutchNews.nl bedankt alle gulle lezers die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden naar de avonden en weekenden en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, dat kan via Ideal, creditcard of Paypal.

Over 24 Student

24 Student geeft jou al de informatie die je als (toekomstige) student nodig hebt om goed je studiejaren door te komen en dus een vliegende start te maken!
StudieboekenStudieboeken

Meer weten?

Tandheelkundige zorg gaat wijder open dankzij schooltandartsen

Foto: Depositphotos.comPolitici hebben opgeroepen tot meer 'schooltandartsen' om ervoor te zorgen dat alle sociale groepen goede tandheelkundige zorg hebben, vooral na de pandemie van het coronavirus.Het wordt aanbevolen dat jongeren onder de 18 jaar elke zes maanden...

Recente Posts

Tandheelkundige zorg gaat wijder open dankzij schooltandartsen

Foto: Depositphotos.comPolitici hebben opgeroepen tot meer 'schooltandartsen' om ervoor te zorgen dat alle sociale groepen goede tandheelkundige zorg hebben, vooral na de pandemie van het coronavirus.Het wordt aanbevolen dat jongeren onder de 18 jaar elke zes maanden...

0 Reacties

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Leuke kortingen & Updates

Word lid van onze nieuwsbrief