Nederlanders zouden kinderen op latere leeftijd naar school moeten sturen, zegt de onderwijsraad

April 16, 2021

Reacties

Foto: Depositphotos.com

Het Nederlandse onderwijssysteem moet op de schop zodat leerlingen dat ook zijn niet langer geselecteerd voor het voortgezet onderwijs op 12-jarige leeftijd, zegt de onderwijsraad Onderwijsraad in aanbevelingen voor het volgende kabinet.

Het huidige systeem, waarbij kinderen op 12-jarige leeftijd instromen in handelsschool (vmbo), vmbo (havo) of vwo (vwo) leidt tot ongelijke kansen op latere leeftijd, stelt de raad.

Met name slimme kinderen uit kansarme milieus kunnen door vroege selectie mogelijk niet hun volledige potentieel bereiken, aldus de raad. Eerder deze week riepen schoolinspecteurs ook op om het eindexamen van de basisschool, of Cito, te schrappen.

‘Onderzoek na onderzoek heeft uitgewezen dat het onderwijssysteem niet bijdraagt ​​aan gelijkheid van kansen’, aldus raadsvoorzitter Edith Hooge. ‘We roepen het volgende kabinet op om met een onderwijssysteem te komen dat recht doet aan de capaciteiten van alle leerlingen, zodat zij, economie en samenleving kunnen profiteren.’

Het Nederlandse systeem is in het verleden bekritiseerd vanwege de rigide benadering van streaming. Eenmaal in een bepaalde categorie geplaatst, is het moeilijker om door te stromen naar een ander onderwijsniveau omdat zoveel middelbare scholen maar één type aanbieden.

Het aandeel van gemengde klassen in het eerste jaar, bekend als brugklassen of brugklassen in het Nederlands, is gedaald van 70% naar 55% in de afgelopen 10 jaar. Ongeveer 54% van de 12-jarigen gaat momenteel naar vmbo-scholen, terwijl 22% in het vmbo zit en 24% in het vmbo.

Schoolinspecteurs hebben ook gewaarschuwd voor de ‘onaanvaardbare’ ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs, omdat kinderen van goed opgeleide ouders beter scoren op examens van de basisschool dan kinderen van gelijke intelligentie uit meer kansarme milieus.

Dyslexie

Zo zijn goed opgeleide ouders meer betrokken bij de schoolkeuze en investeren ze geld in bijlesdocenten, huiswerklessen en training in examentechnieken. Hun kinderen worden ook vaker bestempeld als dyslectisch of adhd, waardoor ze ook recht hebben op extra onderwijstijd.

De sociaal-culturele adviesgroep SCP van de overheid zei eerder dit jaar dat het gebrek aan contact tussen verschillende sociale groepen op schoolniveau kan leiden tot meer segregatie in de samenleving als geheel.

Het probleem is vooral acuut in steden, waar de meeste scholen gescheiden zijn en kinderen zelden kinderen uit andere stromen ontmoeten, zeggen de onderzoekers. ‘Op die manier staat het voortgezet onderwijs ver verwijderd van het doel om leerlingen te leren samenleven als burger in een complexe en diverse samenleving.’

Drie jaar

De onderwijsraad beveelt nu aan dat leerlingen een overbruggingsperiode van drie jaar doorlopen waarin ze zich allemaal kunnen ontwikkelen en beslissen wat voor soort vervolgonderwijs het beste bij hen past.

Maar selecteren op latere leeftijd is niet het enige probleem, stelt de gemeente. Het beveelt ook aan om meer aandacht te besteden aan onderwijs op maat per kind, zodat ze kunnen bewegen tussen verschillende groepen en niveaus. Dit zou ook ten goede komen aan zeer intelligente kinderen, die op dit moment misschien voor weinig uitdagingen staan, zegt de raad.

Pauline Scheltema, voorzitter van de onafhankelijke gymnasiumvereniging (SVZG), heeft het beschreven rapporteren als ‘een utopisch vergezicht met verstrekkende gevolgen’ dat de meest bekwame leerlingen niet zal dienen.

Gymnasiums creren de hoogst scorende leerlingen op 12-jarige leeftijd af en geven les in Latijn en Grieks, evenals in het reguliere curriculum.

‘Onze leerlingen zijn vaak ongelukkig op de basisschool omdat ze niet genoeg gestrekt waren’, zei ze tegen de Volkskrant​ ‘Ze komen terecht in een gymzaal waar ze uiteindelijk worden uitgedaagd.’

Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl

Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden naar de avonden en weekenden en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en artikelen over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dat wel? u kunt dit doen via Ideal, creditcard of Paypal.

Over 24 Student

24 Student geeft jou al de informatie die je als (toekomstige) student nodig hebt om goed je studiejaren door te komen en dus een vliegende start te maken!
StudieboekenStudieboeken

Meer weten?

Tandheelkundige zorg gaat wijder open dankzij schooltandartsen

Foto: Depositphotos.comPolitici hebben opgeroepen tot meer 'schooltandartsen' om ervoor te zorgen dat alle sociale groepen goede tandheelkundige zorg hebben, vooral na de pandemie van het coronavirus.Het wordt aanbevolen dat jongeren onder de 18 jaar elke zes maanden...

Recente Posts

Tandheelkundige zorg gaat wijder open dankzij schooltandartsen

Foto: Depositphotos.comPolitici hebben opgeroepen tot meer 'schooltandartsen' om ervoor te zorgen dat alle sociale groepen goede tandheelkundige zorg hebben, vooral na de pandemie van het coronavirus.Het wordt aanbevolen dat jongeren onder de 18 jaar elke zes maanden...

0 Reacties

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Leuke kortingen & Updates

Word lid van onze nieuwsbrief