Basisscholen verlagen de rekenkundige lat: rapporteren

April 9, 2021

Reacties

Foto: Depositphotos.com

Een groot aantal basisschoolkinderen voldoet niet aan hun rekenvaardigheid, stelt de onderwijsinspectie in een verslag doen van

Minstens twee derde van de kinderen zou het zogenaamde 1S-niveau in rekenen moeten halen, maar slechts een derde van de leerlingen in het regulier basisonderwijs slaagt erin dit te halen, aldus het rapport.

Veel kinderen zouden het beter kunnen, zei de inspectie, maar krijgen te weinig aandacht omdat er te veel tijd wordt besteed aan kinderen die het niet aankunnen en door gebrekkige lesmethoden.

Scholen hadden de neiging om de lat lager te leggen, zo stelde de inspectie vast, waarbij werd gestreefd naar het basis 1F-niveau dat minimaal vereist is. In 2010 zei het ministerie van Onderwijs dat scholen zouden moeten streven naar ten minste 65% van de leerlingen die het 1S hogere niveau bereiken.

‘Niet elke docent is zich bewust van het feit dat ze naar het 1S-niveau zouden moeten werken. Lesmethoden zijn niet altijd voldoende ‘, aldus het rapport.

De sonde dateert uit het voorjaar van 2019 en liet wel zien dat kinderen van zes jaar iets beter zijn geworden in het onderwerp. De coronavirus-crisis kan hier echter aan worden betaald omdat volgens recent onderzoek De normale leervoortgang van jonge kinderen was vertraagd als gevolg van de lockdown.

De inspectie zei dat elke school een rekencoördinator zou moeten hebben om het aantal leerlingen dat de school verlaat met betere rekenvaardigheden te stimuleren. Lerarenopleidingen zouden ook meer moeten doen om ervoor te zorgen dat leraren goed kunnen rekenen.

Bewaarder onderwijsminister Arie Slob heeft nog niet gereageerd op het rapport, maar had eerder toegezegd ‘te doen wat nodig is om alle leerlingen een goede basis te geven in de drie R’s’.

Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl

Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden naar de avonden en weekenden en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en artikelen over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dat wel? u kunt dit doen via Ideal, creditcard of Paypal.

Over 24 Student

24 Student geeft jou al de informatie die je als (toekomstige) student nodig hebt om goed je studiejaren door te komen en dus een vliegende start te maken!
StudieboekenStudieboeken

Meer weten?

Recente Posts

0 Reacties

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Leuke kortingen & Updates

Word lid van onze nieuwsbrief